Home > Arac Filo Kiralama > Haberler > Ufrs16 Yeni Muhasebe Standardi

COVID 19 DUYURU    Detaylı bilgi için tıklayınız

UFRS16: YENİ MUHASEBE STANDARDI

UFRS16: YENİ MUHASEBE STANDARDI

Sektörden
Perşembe, Temmuz 13, 2017

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren kiralama sözleşmeleri, UFRS 16 olarak bilinen bir dizi yeni standarda tabi olacak.

Bu yeni standartlarda, kiralanan tüm varlıklar (düşük meblağlı veya 12 ay ve daha kısa süreli olanlar hariç) için ileri tarihli ödemeler (Kiralamadan Doğan Yükümlülük) karşılığında kullanım hakkı veren tüm kiralama sözleşmeleri analiz ediliyor. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı uygulayan tüm kiracıların, kullanım haklarını ve kiralamadan doğan yükümlülüklerini bilançolarına yansıtmaları zorunlu olacak.

IFRS16 SUNUMU

TANITIM DOKÜMANI

Mevcut UMS 17 standardının yerini UFRS 16 alacak.

Bu değişikliğin sebebi nedir?

Kiracının, kiraladığı varlığı kontrollü olarak kullandığı fikrini dikkate alan bu yeni standart, kiralamaya konu varlıkların kullanım hakkı (Varlıklar/Aktifler) ve ilgili kira borçları (Yükümlülükler/Pasifler) olarak muhasebeleştirilmesini öngörüyor. Arval Kurumsal Muhasebe ve Konsolidasyon Birimi Başkanı Fabrice Bertolle yaptığı açıklamada, “Standardı belirleyen yetkililer, kiralanan varlıkların, özellikle uçak ve bina gibi önemli mülklerin, finansal analistlerin perspektifinden yeterince görünür olmadığından endişe duyuyorlardı.” diye konuştu.  

Kiralama hizmeti alan şirketler için ne gibi sonuçlar doğuracak?

İlk sonuç, kullanım hakkının ve kiralama bedelinin bilançoya eklenmesi olacak. Ayrıca, kullanım hakkının amortismanı ve ilişkili borcun faizi, kiracının kâr-zarar hesabında gösterilmeli.

Diğer bir sonuç ise yeni standardın FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) adı verilen toplam değeri iyileştirecek olması.

Hangi şirketler bu değişiklikten etkilenecek?

Bu yeni standartlar, borsaya kote olan şirketleri veya bunların dışında kalan ancak konsolide hesaplarını UFRS’ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) göre tutmayı tercih eden firmaları (iştirakleri dahil) etkileyecek.

ZAMANLAMA

UFRS 16 standardı, 1 Ocak 2019 itibariyle zorunlu olacak. Bununla birlikte, UFRS 15 standartlarını (“Müşteri sözleşmelerinden elde edilen gelir”) uygulayan bazı kiracılar, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle UFRS 16’yı hayata geçirebilecek.

Etiketler: