Home > 1'E 1 SÜRÜCÜ YÖNETİMİ HİZMET FORMU

COVID 19 DUYURU    Detaylı bilgi için tıklayınız

1'E 1 SÜRÜCÜ YÖNETİMİ HİZMET FORMU

Sürücü Yönetimi Hizmeti Nedir?
Sürücü Yönetimi Hizmeti ile araç sürücülerinin doğrudan TEB ARVAL ile iletişime geçmesi ve sayılanlarla sınırlı olmayacak şekilde, Araç Seçimi; Teslimatı; Sigorta Poliçesi temini; Bakım randevusu; Araç Muayene İşlemleri; Trafik para cezaları; Lastik değişimi; Ekonomik ve Güvenli Sürüş Eğitimleri gibi hizmetler bakımından süreci doğrudan kendilerinin TEB ARVAL ile birlikte yönetmesi sağlanır. Sürücü Yönetimi Hizmeti kapsamında TEB Arval aracının tahsis edileceği sürücü bilgileri (ad, soyad, telefon, e-mail ve gerekmesi halinde tercih edilebilecek diğer iletişim kanal/adres bilgisi) TEB Arval’in kiracısı (örn: sürücü’ye TEB ARVAL aracını tahsis eden işvereni) tarafından TEB Arval’e iletilecektir. Sürücü de söz konusu bilgileri aldığı/ alacağı hizmetler sırasında TEB Arval ile bizzat paylaşmış ya da paylaşacak olabilir. İşbu Formu onaylamadan önce hizmet ve kişisel veri işleme süreçlerinin detayları hakkında bilgi sahibi olmanız için aşağıda yer alan Bilgilendirme Metnini okumanızı önemle rica ederiz.
AYDINLATMA METNİ
KVKK Açık Rıza Metni
Çalışanı olduğum firma tarafından tarafıma tahsis edilmiş TEB ARVAL aracının kiralama ve operasyonel hizmetlerinin verilmesi sırasında gerekli olması nedeniyle kişisel verilerimin TEB ARVAL tarafından işlenmesi hususunda “KVKK MÜŞTERİ ÇALIŞANI Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildim. TEB ARVAL tarafından verilen hizmetlerin yürütülmesi kapsamında veya pazarlama faaliyetleri maksadıyla paylaştığım veya paylaşacağım ya da işverenim tarafından paylaşılabilecek olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlara dair veriler, müşteri işlem bilgileri, risk yönetimine dair verilerimin, kimlik sebebiyle edinile bilinecek olan din mezhep ve kılık kıyafete ilişkin özel nitelikli kişisel verilerimin, TEB ARVAL aracı ile kaza yapmam halinde sağlık verilerimin, TEB ARVAL tarafından işlenmesine ve TEB ARVAL’in tedarikçileri, yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleri ve iştirakler ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, kabul ve beyan ederim. İşbu açık rızamı Müşteri Çalışan Aydınlatma Belgesi’ni okuyarak verdiğimi ayrıca beyan ve kabul ederim. Söz konusu muvafakatname’yi bağlı olduğum ve TEB ARVAL aracını tarafıma kullandıran Kurum aracılığı ile bağımsız olarak verdiğimi; ayrıca öncesinde TEB ARVAL YOLDA KVKK Aydınlatma Belgesi’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederim.