Home > About Arval > Hakkimizda > KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

COVID 19 DUYURU    Detaylı bilgi için tıklayınız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Güncelleme tarihi: 17.11.2020

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile Şirketimiz TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. (“TEB Arval” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

TEB Arval, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres              : Gayrettepe, Yener Sk. No:1 K:5-6, 34349 Beşiktaş İstanbul, Türkiye

Telefon           : 0212 337 55 00

E-posta           : kvkk@tebarval.com.tr

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

TEB Arval ile ilişkiniz kapsamında ve Aydınlatma Metni’nin 5 numaralı başlığı altında belirtilen toplanma yöntemleri ile toplanan aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

 1. MÜŞTERİ HİSSEDARI KONUMUNDAYSANIZ;

 

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veriliş tarihi, kayıt no, seri no ve kayıtlı olduğu adres, kimlik numarası, imza ve imza sirküleri, görev ve unvan bilgileri, plaka bilgisi;

 2. İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, fax numarası, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi;

 3. Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, Google’dan elde edilen veriler, istihbarat bilgileri, bilançoya dair bilgiler, finansal performans bilgileri, mal varlığı bilgileri; Kredi ve risk bilgileri, Findex Kredi Risk Raporu;

 4. Finansal Bilgiler: Kredi limit bilgisi,

 5. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler;

 6. Denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler: Denetim ve teftiş kayıtları, denetim ve teftiş raporları, denetim ve teftiş amacıyla yapılan incelemelere ilişkin bilgiler ile diğer denetim ve teftişlere ilişkin veriler;

 

 1. MÜŞTERİ ÇALIŞANI KONUMUNDAYSANIZ (sürücü olmayan  ve sadece sözleşmenin imza ve ifa süreci için yetkilendirilen Müşteri Çalışanı):

 

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veriliş tarihi, kayıt no, seri no ve kayıtlı olduğu adres, kimlik numarası, imza ve imza sirküleri, görev ve unvan bilgileri;

 2. İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, fax numarası, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi;

 3. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler;

 

 1. SÜRÜCÜ KONUMUNDAYSANIZ:

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veriliş tarihi, kayıt no, seri no ve kayıtlı olduğu adres, kimlik numarası,  plaka bilgisi;

 2. İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, fax numarası, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi;

 3. İşlem Bilgileriniz: Fatura bilgileri, banka ve şube bilgileri, plaka bilgileri, , araç kullanım bilgisi, ceza tarihi ve tutarına ilişkin bilgiler, , ödeme bilgileri, talep ve şikayetler, anket yanıtları, kaza, ayıp ve hırsızlığa dair beyanlar;

 4. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler;

 5. Sağlık Verisi: Sağlık Raporu

 

 1. TEDARİKÇİ KONUMUNDAYSANIZ:

 

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veriliş tarihi, kayıt no, seri no ve kayıtlı olduğu adres, kimlik numarası, imza ve imza sirküleri, görev ve unvan bilgileri,

 2. İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, fax numarası, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları IP adresi;

 3. İşlem Bilgileriniz: Fatura bilgileri, banka ve şube bilgileri, kredi risk bilgileri, plaka bilgileri, sipariş ve talep bilgileri, sözleşmenin yapılma ve sonlandırılma tarihleri, ödeme bilgileri, TTSG bilgileri, mal varlığı bilgileri;

 4. Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, kayıplara ve hırsızlığa dair beyanlar, Google’dan elde edilen veriler, istihbarat bilgileri, bilançoya dair bilgiler, finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Findex Kredi Risk Raporu;

 5. Ticari Bilgiler: Vergi numarası, Kredi limit bilgisi

 6. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin veriler;

 7. Denetim ve teftişlere ilişkin olabilecek veriler: Denetim ve teftiş kayıtları, denetim ve teftiş raporları, denetim ve teftiş amacıyla yapılan incelemelere ilişkin bilgiler ile diğer denetim ve teftişlere ilişkin veriler;

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

 1. MÜŞTERİ HİSSEDARI KONUMUNDAYSANIZ;

İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEBİ

  Özür amaçlı hediye gönderimi yapılması,

 • Açık rızanızın bulunması.

  Müşterini Tanı ilkesi gereği sözleşme öncesi istihbarat çalışmalarının yürütülmesi,

Pazar araştırmalarının yapılması,

Kampanya e-postaları ve e-bültenlerin gönderimlerinin sağlanması ve internet sitesi ziyaretleri sonucu analizlerin yapılması,

Dijital pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Her türlü kanal aracılığıyla müşteri adayları tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet/anket yanıtları ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

Müşterilere teklif oluşturma amaçlı uygulamalara erişim sağlanması,

Dijital ekran ve telefon yönetimi,

Sistemsel geliştirmelerin yapılması ve zorunlulukların karşılanması,

Mobil uygulamaların yönetimi,

  Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası

Risk analizlerinin ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

  Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

  Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 

 1. MÜŞTERİ ÇALIŞANI KONUMUNDAYSANIZ; (sürücü olmayan  ve sadece sözleşmenin imza ve ifa süreci için yetkilendirilen Müşteri Çalışanı):

İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEBİ

  Özür amaçlı hediye gönderimi yapılması,

 • Açık rızanızın bulunması.

Kampanya e-postaları ve e-bültenlerin gönderimlerinin sağlanması ve internet sitesi ziyaretleri sonucu analizlerin yapılması,

Dijital pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Her türlü kanal aracılığıyla müşteri çalışanı tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet/anket yanıtları ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

Araçların bakım, onarımlarının zamanında yapılması ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekli malzemelerin tedariklerinin yapılması,

Müşterilere teklif oluşturma amaçlı uygulamalara erişim sağlanması,

Dijital ekran ve telefon yönetimi,

Sistemsel geliştirmelerin yapılması ve zorunlulukların karşılanması,

Mobil uygulamaların yönetimi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası

Risk analizlerinin ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

Araçlara ilişkin ceza yönetimi, ruhsat ve plaka yönetimlerinin sağlanması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

  Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi

  Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. SÜRÜCÜ KONUMUNDAYSANIZ:

 

İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEBİ

  Özür amaçlı hediye gönderimi yapılması,

 • Açık rızanızın bulunması.

Kampanya e-postaları ve e-bültenlerin gönderimlerinin sağlanması ve internet sitesi ziyaretleri sonucu analizlerin yapılması,

Dijital pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Kaza durumunda sağlık verilerinin işlenmesi

 

Her türlü kanal aracılığıyla sürücüler tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet/anlet yanıtlarınınve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

 

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 

Araçların bakım, onarımlarının zamanında yapılması ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekli malzemelerin tedariklerinin yapılması,

Dijital ekran ve telefon yönetimi,

Sistemsel geliştirmelerin yapılması ve zorunlulukların karşılanması,

Mobil uygulamaların yönetimi,

  Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,

İyileştirme çalışmalarının yapılması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

Araçlara ilişkin ceza yönetimi, ruhsat ve plaka yönetimlerinin sağlanması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

  Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi

  Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 1. TEDARİKÇİ KONUMUNDAYSANIZ:

 

  

İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEBİ

  Özür amaçlı hediye gönderimi yapılması,

 • Açık rızanızın bulunması.

  Tedarikçini Tanı ilkesi gereği sözleşme öncesi istihbarat çalışmalarının yürütülmesi,

  Pazar araştırmalarının yapılması,

  Kampanya e-postaları ve e-bültenlerin gönderimlerinin sağlanması ve internet sitesi ziyaretleri sonucu analizlerin yapılması,

  Dijital pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

  Her türlü kanal aracılığıyla TEB ARVAL müşterileri veya tedarikçileri tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  Alacak takibi ve tahsilatı,

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  Tedarkçilere teklif oluşturma, hizmetin ifası,  operasyonunun takibinin ve raporlanması amaçlı uygulamalara erişim sağlanması,

  Dijital ekran ve telefon yönetimi,

  Sistemsel geliştirmelerin yapılması ve zorunlulukların karşılanması,

  Mobil uygulamaların yönetimi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve   çeşitlendirilmesi,

  Araç satışlarının ve kiralamalarının yapılması,

  Raporlama ve bütçe yönetimi,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Risk analizlerinin ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,

  Potansiyel ve mevcut tedarikçiler hakkında bilgi   toplanması amacıyla

  Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,

  Araçlara ilişkin ceza yönetimi, ruhsat ve plaka yönetimlerinin sağlanması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

  Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi

  Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

  Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  İş faaliyetlerimiz kapsamında özel nitelikli sayılan sağlık verilerinin ve kimlik nedeniyle alınan din mezhep ve kılık kıyafete ilişkin özel  nitelikli kişisel verilerin işlenmesi durumunda

 • Açık rızanızın bulunması;

 • Sağlık dışındaki kişisel verileriz, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

TEB ARVAL’den alacağınız ya da TEB ARVAL’e sağlayacağınız hizmetlerin açık rızanız ile veri işlemesini gerektirdiği durumlarda aynı konuda daha önceden vermiş olduğunuz rızanız geçerliliğini koruyacağından sonraki hizmet alımın esnasında sessiz kalmanız daha önceki rızanızı geri çektiğiniz anlamına gelmeyecektir. Rızanızı geri çekmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketimizin KEP adresi tebarval@hs03.kep.tr, hak ve taleplerinizin kullanımı için özgülenmiş e-posta adresi ise kvkk@tebarval.com.tr’dir.

 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaç ve Kanun’un 5. ve 6. maddesindeki hukuki sebeplere dayanılarak; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, noterler ile yurt içi ve yurt dışında ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, yazılım firmaları, iş ortakları, müşteriler, bankalar, denetim firmaları, trafik müşavirliği, sigorta şirketi, rücu avukatları, şirket içi departmanlar, ARVAL SA esas olmak üzere grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan hukuki sebepler [ (i)açık rızanız (ii) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (iv) hukuki yükümlülüğümüzün ifası] hukuki sebeplerine dayanılarak  Şirketimiz’le hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmakta ve işlenmektedir.

 

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketimizin KEP adresi tebarval@hs03.kep.tr, hak ve taleplerinizin kullanımı için özgülenmiş e-posta adresi ise kvkk@tebarval.com.tr’dir.

 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.