Employee survey

Arval Mobility Observatory Çalışan Mobilite Anketi 2022

6 Dec 2022

Rueil-Malmaison, 28 Kasım 2022

Arval Mobility Observatory, Ipsos işbirliği ile, çalışan mobilitesi, mevcut uygulamalar ve çalışanların şirketlerinin mobilite teklifleri hakkında beklentilerini içeren bağımsız bir çalışma gerçekleştirdi. 1-11 Eylül 2022 tarihleri arasında 6 Avrupa ülkesinde 2.900'den fazla çalışan ile yapılan bu araştırma, çalışanlara mobilite çözümleri sunmanın, şirketler için cazip bir işveren olma ve yetenekleri elde tutma açısından avantaj sağladığını gösteriyor.

1. Seyahatin türü ne olursa olsun, araba kullanımı temel ulaşım aracı olmayı sürdürüyor.

Covid-19 ulaşım alışkanlıklarını etkilemiştir : Bunlardan en çok dile getirilenler; evden çalışmanın artması (çalışanların %47'si) ve işe seyahat sıklığının azalması (çalışanların %42'si) şeklindedir. Sonuç olarak, şu anda çalışanların %60'ı, ortalama 1,9 gün olmak üzere, haftada en az bir gün uzaktan veya evden çalışmakta ve bu nedenle hala yoğun şekilde işe gidiş geliş olmaktadır. Seyahatin sebebi ne olursa olsun (işe gidip gelme veya iş seyahati), araç kullanımı hala en çok kullanılan ulaşım yöntemidir (işe gidip gelen çalışanlar için %71, iş seyahatlerine çıkan çalışanlar için %49).

Şu anda çalışanların işe gidip gelirken kullandıkları mevcut ulaşım şeklini seçmelerinde etkili faktörler; seyahat süresi, konfor ve ulaşım araçlarının erişilebilirliğidir. İster işe gidiş geliş ister iş seyahati için olsun, seyahat süresi, yakınlık, esneklik ve güvenlik açısından ulaşım araçlarının ideal özellikleri konusunda bir fikir birliği mevcuttur. İş seyahatleri için konfor ve temizlik tercih edilirken, işe gidiş geliş için fiyat avantajı tercih edilmektedir.

2. Şirketler, mobilite tekliflerinin uygulanması bakımından hâlâ gelişime açık alanlara sahip.

Ankete katılan tüm çalışanların sadece %59'una şirket bünyesinde en az bir mobilite hizmeti sunulmaktadır. En yaygın teklifler, şirket tarafından sağlanan özel park yeri (%21), toplu taşıma masraflarının kısmen karşılanması (%20) ve şirket araçlarıdır. Ortalama olarak, çalışanların 2,2 adet mobilite hizmetine erişimi bulunmaktadır.

Belçika ve Hollanda, çalışanlara mobilite çözümleri sunma konusunda en gelişmiş ülkelerdir: Belçika'da çalışanların %80'i şirketleri bünyesinde sunulan en az bir mobilite hizmetine sahip iken, Hollanda'da çalışanların %75'ine ortalama 2,5 mobilite hizmeti sunulmaktadır.

3. Sonuç olarak, şirketlerin sunduğu mobilite teklifleri çalışanları tarafından henüz yeterli görülmemekte.

Ankete katılan tüm çalışanların yarısından azı en az bir mobilite hizmeti kullanmaktadır. Şirketleri ya herhangi bir hizmet sunmamakta ya sunulan teklif çalışan için uygun olmamakta ya da ihtiyaçlarını karşılamamaktadır.

Sonuç olarak, ankete katılan tüm çalışanların %55'i şirketlerinin sunduğu mobilite hizmetlerinden tatmin olmamaktadır. Memnuniyet düzeyi, sunulan mobilite hizmetinin miktarı ile karşılıklı ilişki içerisindedir: önerilen mobilite hizmetlerinin sayısının daha yüksek olduğu Hollanda ve Belçika'da, memnuniyetsizlik düzeyi çok daha düşüktür: Hollanda'da çalışanların %37'si ve Belçika'da çalışanların %49'u.

4. Bununla birlikte, çalışanların mobilite alanında şirketlerinden beklentileri yüksek.

En çok talep edileni mobilite bütçesi ve ilgili hizmetleri de içeren bir şirket aracı olmak üzere, şirketleri tarafından sağlanacak veya sürdürülecek en az bir mobilite hizmeti çalışanların %92'si tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Çalışanların %76'sının enerji yakıt giderlerinin kısmen karşılanmasına, %73’ünün mobilite bütçesine, %72’sinin ise toplu taşıma giderlerinin kısmi olarak karşılanmasına ilişkin beklentileri bulunmaktadır.

Ayrıca, çalışanların sadece %54'ü genel olarak şirketlerin önümüzdeki 5 yıl içinde mobilite hizmetlerinin kapsamını artıracağı inancına sahiptir. Şirketler, çalışanlarına sunulan mobilite tekliflerinin seçimi süresince enerji dönüşümünü sağlama sorumluluğuna sahiptirler. Sürdürülebilirlik, çalışanlar tarafından işe gidip gelme ulaşım şekli için önemli bir seçim kriteri değildir. Düşük çevresel etki, seçim kriteri sıralamasında 10. sırada yer almaktadır. Bu nedenle şirketler, enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik açısından gerçek çözüm belirleyiciler oldukları için, bu süreçte kilit rol oynayacaklardır.

5. Şirketlerin mobilite teklifi, çalışanları kendine çekmek için itici bir güç.

Mobilite, çalışanlar için şirketlerini seçerken önemli bir faktördür. Çalışanların %66'sı, gelecekte çalışabilecekleri şirketlerin sunduğu mobilite çözümlerinin önemli bir kriter olduğunu değerlendirmektedir. Gelecek 6 ay içinde işten ayrılmayı planlayan çalışanların %76'sı için bu gereklilik son derece önemlidir.

Mobilite çözüm önerisi, işveren çekiciliğini güçlü bir şekilde artırmaktadır. Mobilite bütçesi ve şirket araçları, çalışanlar için en cezbedici olanlarıdır. Sırasıyla çalışanların %82'si ve %78'i, mobilite bütçesi ve şirket araçlarının bir iş paketinin parçası olması halinde, şirketin daha çekici olacağını düşünmektedir.

Arval Mobility Observatory Başkanı Yaël Bennathan “Bu özgün Çalışan Mobilite anketi bize, çalışanların işveren mobilite tekliflerine yönelik beklentilerinin yüksek olduğunu açıkça göstermektedir. Şirketler, mobilite hizmeti tekliflerinin uygulanması açısından gelişime açık alanlara sahiptir. Ancak hepsinden önemlisi, bu sunulacak teklif seçimininin isabetli olmasıdır. Doğru seçimi yaparlarsa ve çalışanlarının ihtiyaçlarına karşılık verirlerse, cazip bir işveren olarak onlar için önemli bir fark yaratacaktır. Üstelik şirketler, sürdürülebilir mobilite çözümleri sunmada belirleyici taraf olarak kilit bir rol oynayacaklardır." diyor.

Metodoloji

Bu bağımsız araştırma kapsamında, bağımsız bir araştırma şirketi olan Ipsos tarafından 1 - 11 Eylül 2022 tarihleri arasında 100'den fazla çalışana sahip özel şirketlerde 2.905 çalışanla görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar anketi online olarak doldurmuştur. Çalışma kapsamı (6 ülke) Almanya, Belçika, İspanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'yı içermektedir. Görüşülen kişilerin dağılımı şu şekildedir:

  • %57 kadın, %43 erkek.
  • %6  18-24 yaş, %57  25-49 yaş ve %36  50-60 yaş arası.
  • Görüşülen çalışanların %98'i işe gidip gelmekte iken, %55'i iş seyahatleri yapmaktadır.
  • Görüşülen çalışanların %62'si her gün işe gidip gelmek için 30 dakikadan, %57'si 20 dakikadan daha az süreye ihtiyaç duymaktadır.

 

Basın irtibat yetkilisi:

Yaël Bennathan – yael.bennathan@arval.com – +33 (0)1 57 69 55 34

ARVAL MOBILITY OBSERVATORY HAKKINDA

Arval Mobility Observatory filo ve mobilite sektöründe yetkili araştırma ve sektör bilgi alışverişi platformlarından biri olarak geniş çapta kabul görmektedir. Her türden hedef kitle ile paylaşmak üzere objektif ve doğru bilgileri toplar ve sunar. İçerisinde faaliyet gösterdiğimiz yeni mobilite paradigmasının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmayı ve sürekli genişleyen mobilite çözümlerinin seçiminde yön gösterici olmayı amaçlar.

https://mobility-observatory.arval.com

 

 

Devamını oku Daha az göster