TEB Arval Yolda Sürücü Kvkk Aydınlatma Metni

Genel Bilgilendirme

Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. (“TEB Arval”) tarafından verilen ve (i) TEB Arval kiracısının filo yönetimindeki kontrolünü arttırmak;  (ii) TEB Arval Araç Sürücülerinin ise deneyimlerini geliştirerek sorunsuz bir kiralama dönemi yaşamalarını sağlamak  amacıyla sunulan “TEB Arval Yolda” hizmeti kapsamında, siz değerli TEB Arval Araç Sürücülerinin bir takım kişisel verileri işlenecektir. 

İşbu Aydınlatma Metni, TEB Arval Yolda hizmeti sebebiyle işlenecek olan verileriniz ile alakalı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun” olarak anılacaktır) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 

A- “TEB Arval Yolda” Hizmeti Hakkında Genel Bilgilendirme

Yeni hizmetimiz kapsamında yakıt tüketimlerinin takibi, km kullanım analizi, filo giderlerinin optimizasyonu, araç rota planlamalarının yapılması, güvenli ekonomik sürüş analizi raporlaması ve TEB Arval kiracısı tarafından talep edilecek diğer araç bilgilerinin takibi ile yakıt harcamalarında, rölanti süresinde, kaza oranlarında azalma sağlayacağı hizmetlerini sizlere sunuyor olacağız.

İşbu Bilgilendirme Belgesi’nin amacı ise; Araç Sürücüleri olarak sizleri sahip olduğunuz haklar, toplanacak olan veriler, veri toplamanın amacı ve verinin muhafazası hakkında bilgilendirmektir.

Sizlerden beklentimiz ise bu Bilgilendirme Belgesi’ni dikkatle okuyarak, Cihaz ve toplanan veriler hakkında kapsamlı  bilgi sahibi olmanızdır.

Verilerin Toplanması – Verinin Kaynağı

TEB Arval Yolda cihazı (“Cihaz”), Araç Sürücüsü tarafından çalıştırıldığında, Aracın kullanıma ilişkin verilerin toplanmasına imkân vermektedir. Cihaz, Araç motoru kapatıldığında GPS konumunu kaydeden GPS teknolojisine sahiptir.

Ancak GPS konumları sadece Cihaz’ın  aygıt yazılımının bir parçasıdır ve çalınma veya kaza uyarı halleri haricinde, TEB Arval tarafından bu pozisyon bilgilerine erişilememektedir.

Cihaz aynı zamanda, Araç performansı ve sürüş ile ilgili verileri kaydeden sensörler içermektedir.

Veri iletimi; anında, gecikmeli  veya  özel talebinize  göre gerçekleşebilmektedir. Veri aynı zamanda Araç veya Cihaz’da hasar meydana gelmesi halinde ilgili olabilecek diğer teknikler yoluyla da Cihaz’dan edinilebilmektedir. 

 1. Edinilen Verilerin Paylaşımı

TEB Arval aşağıdaki sebepler haricinde edinilen verileri üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır:

 • Sigorta şirketleri ile (ya da sigorta aracıları ile) paylaşımı; Kaza sigorta tazminat talebi veya hırsızlık halinde işbu Bilgilendirme Belgesi’nin 2.3 (kaza halinde) ve 2.4. (hırsızlık halinde) maddesi altında belirtilen verilerin, sair yollarla edinilmesi mümkün değil veya hak kaybına neden olacak bir sürede edinilebiliyorsa;
 • Kamu otoriteleri ile paylaşımı; Söz konusu paylaşımın, hırsızlık veya kaza gibi Sürücü’nün menfaatinden üstün gelen meşru bir menfaatle haklı kılınması halinde.  işbu Bilgilendirme Belgesi’nin 2.3 (kaza halinde) ve 2.4. (hırsızlık halinde) maddesinin altında belirtilen veriler, başka yollarla edinilemiyorsa, paylaşılmaktadır;
 • Arval’in servis sağlayıcıları ile; Operasyonel Hizmet yükümlülüğümüz çerçevesinde Sürücü’ye hizmet verilmesi için söz konusu verinin servis sağlayıcısına verilmesinin zorunlu olduğu hallerde ve sadece bu durumla sınırlı olmak üzere ve gerektiği kadarıyla işbu Bilgilendirme Belgesi’nin 2.1 . maddesinin altında belirtilen verilerin başka yollarla edinilmesinin mümkün olmadığı veya hak kaybına neden olacak bir sürede edinilebildiği durumlarda paylaşılmaktadır.

Size/ bağlı bulunduğunuz ve Aracı size kullandıran kurumunuza özgülenmiş kişisel hesap aracılığıyla erişim sağladığınız TEB Arval Yolda Platformu’nda bulunan verilerin, sadece siz/ bağlı bulunduğunuz ve Aracı kullandıran kurumunuz ve/veya Firma tarafından görüntülenebildiğini önemle hatırlatmak isteriz.

 1. Veri, Amaç, Muhafaza Süresi ve İşleme Sebepleri

Cihaz, sadece sınırlı amaçla kullanılacak bazı kişisel verileri toplama olanağını TEB Arval’in anlaşmalı olduğu Firma’sına vermektedir. Söz konusu veriler, amaçları, muhafaza süresi ve işleme sebepleri aşağıda belirtilmiştir:

VERİ

AMAÇ

MUHAFAZA SÜRESİ

İŞLEME SEBEPLERİ

1

Motor durdurulduğu andaki kümülatif kilometre ve tarih/zaman bilgisi

 • Araç’ın proaktif hizmetinin sağlanması
 • Kontrat ayarlamalarının öngörülmesi ve sağlanması
 • Tutarsız kilometer sayaç okumalarının soruşturulması

2 yıl

Araçların üretici standartlarında hizmete sunulmasının sağlanması için Müşteri’nin meşru menfaati

2

Teknik uyarılar (örneğin Araçtaki hata kodları)

Araç’ın proaktif hizmetinin sağlanması

TEB Arval’in operasyon departmanı tarafından sorun çözüldü olarak işaretlenene veya bir sonraki servis tarihine kadar, hangisi önceyse

Araçların üretici standartlarında hizmete sunulması ile birlikte hata kodlarını takiben oluşabilecek hasar risklerinin azaltılması için Müşteri’nin meşru menfaati

3

Kaza halinde:

 • GPS pozisyonu, tarih/zaman bilgisi ve ciddiyet değerlendirmesi  ile birlikte kaza uyarısı
 • Aracın kazadan hemen önce ve sonraki kinematiği
 • Araçları (TEB Arval’in mülkiyetinde) etkileyen kazaların tespit edilmesi
 • Kaza yönetim sürecinin iyileştirilmesi

Sigorta tazmin talebi kapanana kadar

Sigorta tazminat talebi işlemleri ve tasfiyesi için yapılacak kaza analizini destekleyen materyallerin toplanmasında Müşteri’nin meşru menfaati;

Arval’in yol asistans hizmeti sağlaması halinde Sürücü’nün menfaati

4

Sürücü tarafından (veya Sürücü bilgilerine dayanılarak TEB Arval tarafından) hırsızlık uyarısı yapılır yapılmaz; veya

 • Cihaz tarafından Araç’ın çekilip götürüldüğü tespit edildiğinde otomatik olarak

   Aracın GPS      

   pozisyonu

 • Çalınan Araçların (TEB Arval’in mülkiyetinde) bulunması ihtimalinin artırılması

TEB Arval’in operasyon departmanı tarafından uyarı kapatılana kadar

Mal kaybını önlemek veya sınırlandırmak için Müşteri’nin meşru menfaati

5

Her yolculuk sonunda aşağıdaki bilgileri içeren yolculuk raporu:

 • start & stop gösteren zaman bilgileri
 • yolculukta yapılan kilometre, yolun tipine göre ayrıştırılmış şekilde (şehir içi, otoban)
 • başlangıç ve duruşlarda depodaki benzin seviyesi (mümkünse)
 • Yolculukta belli durumların (frenleme, viraj alma..vs.) oluşumlarının sayılması ile skorlanarak ( güvenli & ekonomik) karakterize edilen sürüş şekli, ve yolculuk süresince toplu olarak hız yönetimini gösteren endikatörler (en yüksek seviye, stabilite, çevreye uyum).
 • Yapılan zaman ve kilometrenin dağılımı (şehir içi, otoban, ve ayrıca gündüz, akşam, gece)

 • Kullanım biçimlerine dayanılarak Araç’ın model performansı,
 • Kullanım biçimlerine dayanılarak kaza risk seviyesi hakkında bilgi edinilmesi.

Anlamlı bir genellemenin desteklenebilmesi için teknik olarak minimum 2 yıl

Sürücü’nün rızası

Yukarıda belirtilen şekilde işlenen verilerin kendi/ bağlı bulunduğunuz ve Aracı kullandıran kurumunuz amaçları doğrultusunda kullanma hakkınız bulunmaktadır. Cihaz aracılığıyla toplanmış bilgileri belirlediğiniz/ bağlı bulunduğunuz ve Aracı kullandıran kurumunuzca belirlenen amaçlarınız doğrultusunda kullanırken, bu verileri düzenli olarak indirmek ve saklamak veya arşivlemekle sorumlu olduğunuzu/ bağlı bulunduğunuz ve Aracı kullandıran kurumunuzun sorumlu olduğunu unutmayınız. TEB Arval zamanlı indirmelerden sorumlu değildir ve yukarıda belirtilen muhafaza sürelerini aşan veri muhafazası yapmayacaktır.

 1. Sürücü’nün Hakları

Sürücü olarak her zaman:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

 1. Hakların kullanılması

Bu haklarınızı www.tebarval.com adresinde bulunan Hak Kullanım Formunu doldurarak bizzat getirebilir veya iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla TEB Arval ‘in  aşağıda yer alan adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca işbu formu Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan [tebarval@hs03.kep.tr] adresine gönderebilirsiniz.

TEB ARVAL ARAÇ FİLO KİRALAMA A.Ş. Adres: Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat: Asma Kat-5-6

Beşiktaş/İSTANBUL

 1. Bilgilendirilmiş, Özgür Rıza Beyanı

Sürücü, TEB Arval Yolda’nın Araç’a kurulumuna ve/veya kurulumu yapılmış bir Araç’ın kullanımına, işbu Bilgilendirme Belgesini okuyarak burada belirtilen amaçlar çerçevesinde kişisel verilerin edinilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve paylaşımına kendi isteğiyle, tam, bilgilendirilmiş rıza vermektedir.   

 1. Veri İşleyen’in Kimliği

TEB Arval’in anlaşmalı olduğu Firma, yürürlükteki kişisel veri koruma mevzuatı tarafından tanımlanmış veri işleyendir. Verileri, yukarıda atıf yapılan amaçlar doğrultusunda  işlemektedir.

İşbu Bilgilendirme Belgesi’nin Cihaz kullanıma açılmadan önce okumanız bizim için önemli. Bu nedenle işbu belgeyi edindiğinizi ve okuduğunuzu teyit etmenizi rica ederiz. Aksi halde Araç’a Cihaz kurulumu/ aktivasyonunun yapılamayacağını bildirmek isteriz.