Home > Filo Kiralama > Filo Kiralama ve Maliyet Yönetimi | TEB Arval

COVID 19 DUYURU    Detaylı bilgi için tıklayınız

Filo Kiralama ve Maliyet Yönetimi | TEB Arval

Toplam Kullanım Maliyeti

Araç kiralama maliyeti düşünüldüğünde, ilk akla gelen, kira tutarı olmaktadır. Bu açıdan ele alındığında, kira tutarı düşük olan araçlar, önemli bir maliyet avantajı sağlamaktadır. Ancak, sağlanan gerçek maliyet avantajı, TOPLAM KULLANIM MALİYETİ (TKM) hesaplandığında ortaya çıkmaktadır.

TEB ARVAL olarak biz de, operasyonel kiralama teklifimizin önemli unsurlarından ve filonuzun toplam maliyetini optimize etmek anlamına gelen TKM yöntemini kullanıyoruz.


“Belli bir süre boyunca ve mümkün olan en kapsamlı kullanımla araç filomu işletmemin toplam maliyeti nedir?” Buna doğrudan maliyetler (faturalar), dolaylı maliyetler (işgücü maliyeti) ve gizli maliyetler (optimizasyon eksikliği nedeniyle üstlenilen maliyetler) dahildir.

TEB Arval filosunun yönetimi, üç ilke etrafında düzenlenir:

STRATEJİK YÖNETİM

  • Bütçe tahminleri
  • Sözleşmeler ve “araç politikası”
  • Araç filosu stratejisini iş hedefleriyle uyumlu hale getirme konularıyla ilgili bütün kararları içerir.

TAKTİK YÖNETİMİ

  • Maliyet ve iş hacmi kontrolü
  • Sözleşmenin yeniden yapılandırılması 
  • Göstergelerin ve özel raporlama paketlerinin oluşturulması 
  • Filo kiralama pazarının, kiralama şirketinin ya da üreticilerin sunduğu fırsatlar gibi konularla ilgili bütün karar ve eylemleri içerir.

OPERASYONEL YÖNETİM

  • Filo kiralamada operasyonel yönetim, bir araç filosunun normal günlük operasyonu içine giren bütün konuları kapsar.