Kurumsal sosyal sorumluluğumuz

TEB Arval, sosyal sorumluluk sahibi bir şirket

Bizler TEB Arval’de ekonomik ve sosyal profilimizi ve çevreye etkimizi önemseriz.

TEB Arval'in kurumsal kimliği dört temel ilkeye dayanır: ekonomik sorumluluk, sosyal sorumluluk, sivil sorumluluk ve çevreyle içinde yaşadığımız dünyaya saygı.

Ekonomik sorumluluğumuz

Şirketlere toplam kullanım maliyetleri ile ilgili doğru seçimleri yapmalarına yardım ederiz.

Resim

Kurumsal Sosyal sorumluluğumuz

Account manager and client

Müşterilerimize danışmanlık verir, hem müşteriler hem de sürücüler için makul ve adil olan bir Şirket Araç Politikası oluşturmalarına yardım ederiz.

Resim

Sivil sorumluluğumuz

Güvenlik eğitimi veriyor, risk altında olabilecek sürücüleri belirliyor ve araçların bakımlarının düzgün yapıldığından ve sigortalarının yapıldığından emin oluyoruz

Resim

Çevresel sorumluluğumuz

Şirketimiz CO2 emisyonlarına göre araç tavsiye eder ve ekonomik sürüş üzerine eğitimler sunar.

Resim

Sorumluluk anlayışımız

Çevre korumaya yönelik etik sorumluluklar, otomotiv sektöründe önem taşımaktadır. TEB Arval, Kurumsal Araç İzleme ( CVO) tarafından belirtilen şekillerde bilgi sağlama ve çevreyi gözetme yükümlülüğünü yerine getirmekte; müşterilerin araç kullanım ihtiyaçlarından kaynaklanan olumsuz etkileri sınırlandırmak için, sürdürülebilir çözümler sunmaktadır.

Temiz ve enerji tasarrufu sağlayan araçlar önermek

TEB ARVAL, teknik uzmanlığına dayanarak, müşterilerine, araç seçimlerinde yardımcı olur. Tüketim ve kirlilik anlamında pazardaki farklı modeller arasında karşılaştırmalı analizler yaparak müşterisine en uygun çözümü önerir.

Sürdürülebilir hareket kabiliyeti sağlamak

TEB ARVAL, müşterilerine, çalışan ve araç hareketlerini, verimliliği artıracak şekilde düzenlemede yardımcı olur. Böylece, çalışanların yaşam kalitesi artırıldığı gibi, maliyetler kontrol altına alınır ve yakıt tüketimi azaltılır.

Eko-sürüş ilkesini yerleştirmek

Sürüş ve araç bakımı, hem akıllı hem de sorumlu eylemler için çeşitli fırsatlar sunar. Eko-sürüş, küresel ısınma ve enerji tasarrufu konularında sürücülerin rolünü göz önüne almak demektir.

Sorumlu davranış konusunda farkındalık yaratmak

TEB ARVAL, çalışanlarını çevreyi korumaya teşvik eder. Çevre koruma uygulamalarını içeren bir rehber, beş dile çevrilmiş ve bütün çalışanlara dağıtılmıştır. TEB ARVAL, bu konudaki taahhüdünü kanıtlamak için, müşterilerine de çevre dostu uygulamalar konusunda yardımcı olur.

Kazaları önlemek

Arval, kendi profesyonel araç filosuna ait kaza kayıtlarının analizine dayanarak, pek çok ülkede müşterilerinin ihtiyaçlarına uyarlanmış bir “önlem” çözümü geliştirmiştir.

Önlem konusu, insani yönünün yanı sıra şirketler için kârlı bir yatırım da sağlar. Araç sigortası ile ilgili doğrudan ve dolaylı maliyetlerin en uygun seviyeye çekilmesine yardımcı olur. Arval, tasarruf alanlarını belirleyecek ve kurumsal verimliliği artıracak bir önlem planı sunar.